Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

Satış Sözleşmesi

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

ModaHuzur

 

ModaHuzur  Bayrak Ticaret züc. Kuy. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1: Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır Bayrak Ticaret züc. Kuy. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ (bundan sonra " ModaHuzur” olarak anılacaktır) ile ModaHuzur.com sitesine üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanmasından itibaren akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

 

1.1: Satıcının Bilgileri

 

Ticari ünvanı

 

Bayrak Ticaret züc. Kuy. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ

 

Adresi

 

Pazar mah Fatih Sultan Mehmet caddesi no:12

 

E-posta adresi

 

[email protected]

 

 

 

1.2: Alıcının Bilgileri

 

 

 

Adı / Soyadı / Ünvanı

 

                                                                                                                        

 

Adresi

 

 

 

Telefon

 

 

 

E-posta adresi

 

 

 

 

 

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

 

İşbu sözleşmenin konusu, aşağıda nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

Madde 3: Ürün Bilgileri İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Ürün bilgisi

 

Adet

 

Peşin fiyatı

 

Vadeli fiyatı

 

Ara toplam (KDV dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönderim bedeli

 

 

 

6.00 TL

 

6.00 TL

 

6.00 TL

 

Taksit farkı

 

 

 

00.00 TL

 

00.00 TL

 

00.00 TL

 

KDV dahil toplam fiyatı

 

 

 

 

 

Ödeme şekli

 

Kredi kartıyla tek çekim

 

Kargo ücretini karşılayan

 

 

 

Teslimat adresi

 

 

 

Teslim edilecek kişi

 

 

 

Fatura adresi

 

 

 

 

 

Madde 4: Genel Hükümler

 

4.1. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

4.2. SATICI, işbu sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.3. TARAFLAR, işbu sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

 

4.4. ALICI, işbu sözleşme öncesinde Ön Bilgilendirme Formu'nu okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.5. SATICI, haklı bir nedenle, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürünü ALICI'ya tedarik edebilir.

 

4.6. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, ALICI ve SATICI tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

Madde 5: Cayma Hakkı

 

5.1. ALICI, işbu sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içerisinde, işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içinde, sözleşmedeki e-posta adresinden, SATICI'nın e-posta adresine bildirimde bulunması şarttır.

 

5.2. ALICI cayma hakkını, kendisine veya üçüncü bir kişiye teslim edilen ürünün faturasını, iade formu ve ürün ile birlikte göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3. ALICI, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu belgelerin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

 

5.4. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda, ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, her türlü kozmetik, iç giyim ürünleri, tek kullanımlık, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri ve kopyalanabilir mallar söz konusu olduğunda da cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının zarar görmemiş, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 

Madde 6: Borçlunun Temerrüdü

 

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI'nın temerrüdünün SATICI'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

Madde 7: Yetkili Mahkeme

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

İşbu Sözleşme, ticari amaçlarla yapılmaktadır. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI bilgilerinin sağladığı yollarla ulaştırabilirler.

 

 

Satıcı

 

Bayrak Ticaret züc. Kuy. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ                                                              

 

Alıcı

 

 

 

Teslimat adresi

 

 

 

ModaHuzur .com  Bayrak Ticaret züc. Kuy. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1: Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır Bayrak Ticaret züc. Kuy. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ (bundan sonra "ModaHuzur" olarak anılacaktır) ile modahuzur.com sitesine üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanmasından itibaren akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

 

1.1: Satıcının Bilgileri

 

Ticari ünvanı

 

Bayrak Ticaret züc. Kuy. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ

Adresi

 

Pazar mah. Fatih sultan Mehmet caddesi no:12

 

E-posta adresi

 

[email protected]

 

 

 

1.2: Alıcının Bilgileri

 

 

 

Adı / Soyadı / Ünvanı

 

                                                                                                                         

 

Adresi

 

 

 

Telefon

 

 

 

E-posta adresi

 

 

 

 

 

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

 

İşbu sözleşmenin konusu, aşağıda nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

Madde 3: Ürün Bilgileri İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Ürün bilgisi

 

Adet

 

Peşin fiyatı

 

Vadeli fiyatı

 

Ara toplam (KDV dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönderim bedeli

 

 

 

6.00 TL

 

6.00 TL

 

6.00 TL

 

Taksit farkı

 

 

 

00.00 TL

 

00.00 TL

 

00.00 TL

 

KDV dahil toplam fiyatı

 

 

 

 

 

Ödeme şekli

 

Kredi kartıyla tek çekim

 

Kargo ücretini karşılayan

 

 

 

Teslimat adresi

 

 

 

Teslim edilecek kişi

 

 

 

Fatura adresi

 

 

 

 

 

Madde 4: Genel Hükümler

 

4.1. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

4.2. SATICI, işbu sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.3. TARAFLAR, işbu sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

 

4.4. ALICI, işbu sözleşme öncesinde Ön Bilgilendirme Formu'nu okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.5. SATICI, haklı bir nedenle, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürünü ALICI'ya tedarik edebilir.

 

4.6. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, ALICI ve SATICI tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

Madde 5: Cayma Hakkı

 

5.1. ALICI, işbu sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içerisinde, işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içinde, sözleşmedeki e-posta adresinden, SATICI'nın e-posta adresine bildirimde bulunması şarttır.

 

5.2. ALICI cayma hakkını, kendisine veya üçüncü bir kişiye teslim edilen ürünün faturasını, iade formu ve ürün ile birlikte göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3. ALICI, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu belgelerin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

 

5.4. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda, ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, her türlü kozmetik, iç giyim ürünleri, tek kullanımlık, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri ve kopyalanabilir mallar söz konusu olduğunda da cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının zarar görmemiş, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 

Madde 6: Borçlunun Temerrüdü

 

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI'nın temerrüdünün SATICI'nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

Madde 7: Yetkili Mahkeme

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

İşbu Sözleşme, ticari amaçlarla yapılmaktadır. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Tüketiciler talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI bilgilerinin sağladığı yollarla ulaştırabilirler.

 

 

Satıcı

 

Bayrak Ticaret züc. Kuy. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ

 

Alıcı

 

 

 

Teslimat adresi

 

 

 

.